Novinky

 • Očkování proti meningokokům pro děti 14 až 15 let zdarma
  Od 1.1.2022 zdravotní pojišťovny hradí očkování proti meningokokům pro děti ve věku 14 až 15 let. První aplikace musí proběhnout nejpozději den před patnáctými narozeninami, nejdříve v den čtrnáctých narozenin. meningokok B- vakcína Bexsero- dvě dávky po měsíci meningokok A,C,Y,W- vakcína Nimenrix- 1 dávka Dětem, kterým bude patnáct let v lednu 2022, je možno aplikovat…
 • UPOZORNĚNÍ- kontakty do ordinace
  Vážení rodiče, situace v ordinaci je kritická. Téměř nepřetržitě nám zvoní dva telefony, pokud se nemůžete dovolat, zkoušejte to prosím opakovaně nebo napište e-mail. Snažte se prosím nevolat kvůli banalitám . Léky na kašel, do nosu a teplotu jsou volně prodejné. Pro četné telefonáty nemáme téměř čas ošetřovat objednané pacienty. Objednávání k vyšetření, žádosti o…
 • Očkovací portál občana ‐ ocko.uzis.cz
  Za účelem možnosti vyzvednutí evropsky uznávaných elektronických certifikátů o provedeném očkování, provedeném testu či prodělaném onemocnění vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na pokyn Ministerstva zdravotnictví Očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování a provedené testy – https://ocko.uzis.cz
 • Koronavirus a pravidelné očkování
  Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-1911.03.2020Praha, 11.3. 2020 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné…
 • Screening sluchu 5 letých dětí
  NOVĚ screening sluchu 5 letých dětí .AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET! – na základě metodického pokynu MZ, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2019 Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Obsahem screeningu je anamnéza osobní a rodinná, dále vyšetření…
 • Upozornění – dodržování očkovacího kalendáře
  UPOZORNĚNÍ: dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného…
 • GDPR- ochrana osobních údajů
  Prohlášení o ochraně osobních údajů              Ordinace praktického lékaře MUDr. Hana Plavková a její zaměstnanci respektují vaše soukromí a dbají na způsob, jakým je nakládáno s vašimi osobními údaji. Dovolte nám vysvětlit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje.  Shromažďujeme tyto osobní údaje:Jméno vašeho dítěte / dětí / + jména…
 • Zde najdete údaje o vakcínách – SPC. Prosím, seznamte se s nimi před očkováním svého dítěte.
  http://www.oc­kovacicentrum­.cz/cz/vakciny http://www.vak­cinace.eu/
 • Omluvenky do školy nevystavujeme. Za absenci a omlouvání dětí zodpovídají rodiče. Omluvenky píšeme jen studentům nad 18 let a dětem, kde o to písemně či telefonicky požádá škola
  Školní omluvenky!Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za…
 • Kontakty na logopedii
  Mgr. Alena TeimerováKladno, Riegrova 401tel. 312 663 600PeaDr. Alena MerunkováKladno, Unhošťská 2533tel. 312 664 724Mgr. Hana NěmečkováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 117Mgr. Kateřina ChvojkováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 115Mgr. Dana ŠálováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 115
 • Očkování proti meningokokům
  Od 1.5. hradí pojišťovna očkování proti meningokoku typ B, podmínkou je aplikace 1. dávky do 6 . měsíce věku. Dětem, které již očkování dostali za úhradu, platí za splnění této podmínky i druhou nebo třetí dávku. Dále je hrazeno očkování proti meningokokům typ A,C,Y, W- vakcína Nimenix. dětem mezi 1. a 2. rokem věku. Platí i pro…