Novinky

 • OČKOVÁNÍ COVID
  Prosím rodiče dětí 16+, kteří mají zájem o očkování dětí nad 16 let v naší ordinaci, aby děti telefonicky u nás předběžně registrovali. Pokusím se sehnat vakcínu. Předběžně by očkování této věkové skupiny mohlo proběhnout o prázdninách. Jinak lze samozřejmě očkovat i v očkovacích centrech, nelze totiž dle současného vývoje zaručit, že nám vakcínu dodají.
 • Koronavirus a pravidelné očkování
  Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-1911.03.2020Praha, 11.3. 2020 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné…
 • Dočasná změna ordinačních hodin
  V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí platí v ordinaci tato pravidla a to až do odvolání odběry- po, st, čt., pá- 7.35-8.45 Ordinace: po 8.45.-12 hod, út 13-17, st, čt., pá- 8.45-12 hod • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ, nemocní až ke konci ordinace. • S nemocným dítětem (horečky, kašel,…
 • Screening sluchu 5 letých dětí
  NOVĚ screening sluchu 5 letých dětí .AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET! – na základě metodického pokynu MZ, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2019 Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Obsahem screeningu je anamnéza osobní a rodinná, dále vyšetření…
 • Upozornění – dodržování očkovacího kalendáře
  UPOZORNĚNÍ: dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného…
 • GDPR- ochrana osobních údajů
  Prohlášení o ochraně osobních údajů              Ordinace praktického lékaře MUDr. Hana Plavková a její zaměstnanci respektují vaše soukromí a dbají na způsob, jakým je nakládáno s vašimi osobními údaji. Dovolte nám vysvětlit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje.  Shromažďujeme tyto osobní údaje:Jméno vašeho dítěte / dětí / + jména…
 • Zde najdete údaje o vakcínách – SPC. Prosím, seznamte se s nimi před očkováním svého dítěte.
  http://www.oc­kovacicentrum­.cz/cz/vakciny http://www.vak­cinace.eu/
 • Omluvenky do školy nevystavujeme. Za absenci a omlouvání dětí zodpovídají rodiče. Omluvenky píšeme jen studentům nad 18 let a dětem, kde o to písemně či telefonicky požádá škola
  Školní omluvenky!Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za…
 • Kontakty na logopedii
  Mgr. Alena TeimerováKladno, Riegrova 401tel. 312 663 600PeaDr. Alena MerunkováKladno, Unhošťská 2533tel. 312 664 724Mgr. Hana NěmečkováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 117Mgr. Kateřina ChvojkováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 115Mgr. Dana ŠálováKladno, K nemocnici 2306tel. 312 615 115
 • Očkování proti meningokokům
  Od 1.5. hradí pojišťovna očkování proti meningokoku typ B, podmínkou je aplikace 1. dávky do 6 . měsíce věku. Dětem, které již očkování dostali za úhradu, platí za splnění této podmínky i druhou nebo třetí dávku. Dále je hrazeno očkování proti meningokokům typ A,C,Y, W- vakcína Nimenix. dětem mezi 1. a 2. rokem věku. Platí i pro…