GDPR- ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů              
Ordinace praktického lékaře MUDr. Hana Plavková a její zaměstnanci respektují vaše soukromí a dbají na způsob, jakým je nakládáno s vašimi osobními údaji. Dovolte nám vysvětlit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. 

Shromažďujeme tyto osobní údaje:
Jméno vašeho dítěte / dětí / + jména zákonného zástupce / zákonných zástupců / e-mail / korespondenční adresa / telefonní číslo /
bydliště.
 
Jak s osobními údaji nakládáme?
Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby ze zákona / zde není souhlas třeba / a dále proto, aby naše komunikace byla plynulá v rámci služeb, které poskytujeme nadstandardně, a ke kterým jste dali souhlas svým prohlášením. V rámci nové evropské legislativy bude nutné tento souhlas projevit písemně. Pokud byste si tento způsob komunikace nepřáli, je třeba jej výslovně zrušit. Naší snahou je přizpůsobovat naše služby a vzájemnou komunikaci vašim potřebám.

Sdílení údajů
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky, kteří jednají v zájmu vašeho dítěte (dětí). To jsou zejména odborné poradny, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci zdravotních pojišťoven. Omezený přístup k vašim údajům můžeme rovněž poskytnout našim důvěryhodným obchodním partnerům, jako součást služeb, které nám poskytují – jedná se například o poskytovatele softwaru.

Kontaktujte nás
Aktuálně, pokud chcete nějakým způsobem komunikaci s námi omezit, popřípadě některé nepovinné, námi vedené údaje zrušit. Pokud si je naopak přejete zachovat, prosíme o jejich průběžnou aktualizaci a včasné hlášení změn.