Screening sluchu 5 letých dětí

NOVĚ screening sluchu 5 letých dětí .
AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET! – na základě metodického pokynu MZ, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2019

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Obsahem screeningu je anamnéza osobní a rodinná, dále vyšetření uší otoskopem a následně tzv. tónová audiometrie. Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádí se v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity). Při petileté preventivní prohlídce dostanete doporučení na vyšetření. Provádí se např. na ORL v nemocnici- tel. 312606536.