Očkování proti meningokokům pro děti 14 až 15 let zdarma

Od 1.1.2022 zdravotní pojišťovny hradí očkování proti meningokokům pro děti ve věku 14 až 15 let. První aplikace musí proběhnout nejpozději den před patnáctými narozeninami, nejdříve v den čtrnáctých narozenin.

meningokok B- vakcína Bexsero- dvě dávky po měsíci

meningokok A,C,Y,W- vakcína Nimenrix- 1 dávka

Dětem, kterým bude patnáct let v lednu 2022, je možno aplikovat obě vakcíny najednou- první bexsero a nimenrix, aby stihly obě vakcíny do patnáctých narozenin.

Zavolejte a objednejte děti na aplikaci. Právě dospívající jsou rizikovou skupinou meningokokového onemocnění.