Očkování

http://www.vak­cinace.eu/


Povinné očkování, kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem podává, je shrnuto do očkovacího kalendáře:

6. týden 1. Rotarix -2 dávky, Rotateq-3 dávky- nepovinné cca 1000 Kč za dávku.

od 9. týdne- 1. dávka Hexavakcína- Infanrix hexa1.dávka pneumonoky- /nepovinné/Vaxneuvance doplatek 600Kč na dávku, Prevenar 13– doplatek 400 Kč za dávku, , Synflorix- bez doplatku./, 2. Rotarix nebo Rotateq

za 2 měsíce od 1. dávky- 2. dávka hexavakcína, pneumokoky

za 6 měsíců od 2. dávky- 3. dávka hexa , pneumokoky

Donošené děti od ledna 2018 schema hexavakcíny a pneumokoků
2+1/ viz výše/, nedonošené 3+1/ 3× po měsíci a 4. dávka za půl roku od třetí/

Kojenci od 2.měsíce do roka- očkování proti meningokoku B- Bexsero 2+1, hradí pojišťovna

1. den 13. měsíce- spalničky, zarděnky, příušice- Priorix. Druhá dávka mezi 5. a 6. rokem věku. .

1.-2. rok- meningokok A,C,Y,W- Nimenrix- hradí pojišťovna

5 let- Boostrix- – záškrt, tetanus, černý kašel

10 let- Adacel polio- záškrt, tetanus, černý kašel, obrna.

11 až 15 let- očkování proti HPV dívky i chlapci- nepovinné- Gardasil 9- bez doplatku

14 až 16 let- očkování proti meningokokům- vakcína Bexsero, 2 dávky- meningokok B, vakcína Nimenrix- meningokok A,C,Y,W, jedna dávka. Vše plně hrazeno pojišťovnou.

Doporučuji očkování proti klíšťové encephalitidě – Fsme immun, Encepur, a před nástupem do kolektivu proti hepatitidě A- Havrix.
Očkování proti TBC se provádí pouze u rizikových dětí- viz dotazník v porodnici.

Očkování proti závažným infekcím prováděná na vyžádání: některé pojišťovny finančně přispívají klientům na jednotlivé vakcíny, na vybranou vakcínu před aplikací vystavíme recept nebo zajistím nákup. Pro event. nárokování náhrady za vakcínu ze strany vaší zdravotní pojišťovny si uschovejte účtenku z lékárny.

Více se o očkování dozvíte na stránkách uvedených v záhlaví.

Upozorňuji rodiče, že před očkováním se musí seznámit s informacemi o vakcíně- tzv. SPC- k nahlédnutí v čekárně ordinace či odkazy na těchto webových stránkách v rubrice novinky. Po aplikaci vakcíny je nutno 30 min počkat v čekárně.
K nepovinnému očkování již stačí souhlas jednoho zákonného zástupce a u starších dětí i dítěte, souhlas stačí ústní.

BEZBOLESTNÉ OČKOVÁNÍ

Můžete svým dětem koupit EMLA krém (lokální anestetikum) – bez receptu, stojí cca 700,–Kč. Vhodné kůži potřít cca 1 – 1,5 hodiny před očkováním, jen se sestřiček musíte předem zeptat, kde přesně. Emlu lze využít i před odběrem krve.

http://www.det­skylekar.cz/…va­cich-latek
http://www.vak­cinace.eu//

UPOZORNĚNÍ: dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 tisíc korun.