Očkování

http://www.vak­cinace.eu/


Povinné očkování, kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem podává, je shrnuto do očkovacího kalendáře, tento je platný od ledna 2018:

6. týden 1. Rotarix, Rorateq- nepovinné cca 1600Kč za dávku.

od 9. týdne- 1. dávka Hexavakcína- Hexacima ,Infanrix hexa, pneumonoky- nepovinné/ Prevenar 13– doplatek 500 Kč za dávku, , Synflorix- bez doplatku./, 2. Rotarix

za 2 měsíce od 1. dávky- 2. dávka hexavakcína, pneumokoky

za 6 měsíců od 2. dávky- 3. dávka hexa , pneumokoky

Donošené děti od ledna 2018 schema hexavakcíny a pneumokoků
2+1/ viz výše/, nedonošené 3+1/ 3× po měsíci a 4. dávka za půl roku od třetí/

1. den 13. měsíce- spalničky, zarděnky, příušice- Priorix. Druhá dávka mezi 5. a 6. rokem věku. .

5. let- Adacel- – záškrt, tetanus, černý kašel

10. let- Boostrix polio- záškrt, tetanus, černý kašel, obrna.

13. let- očkování proti HPV dívky i chlapci- nepovinné. Cervarix bez doplatku proti dvěma typům, nebo Gardasil proti čtyřem typům a Gardasil 9 proti devíti typům HPV s doplatkem. Gardasil- 200 Kč za dávku, Gardasil 9–1900 Kč za dávku. Dávky jsou vždy dvě s odstupem 6 měsíců.
Dále provádíme veškerá další nepovinná očkování.

Zejména doporučuji očkování proti meningokokům a to již v kojeneckém věku- Bexsero, Nimenrix. Od 10 ti let Trumemba- meningokok B. , Neisvac, Menveo- meningokok A,C,Y,W.. očkování proti klíšťové encephalitidě – Fsme immun, Encepur, a před nástupem do kolektivu proti hepatitidě A- Havrix.
Očkování proti TBC se provádí pouze u rizikových dětí- viz dotazník v porodnici.

Očkování proti závažným infekcím prováděná na vyžádání: některé pojišťovny finančně přispívají klientům na jednotlivé vakcíny, na vybranou vakcínu před aplikací vystavíme recept nebo zajistím nákup. Pro event. nárokování náhrady za vakcínu ze strany vaší zdravotní pojišťovny si uschovejte účtenku z lékárny.

Více se o očkování dozvíte na stránkách uvedených v záhlaví.

Upozorňuji rodiče, že před očkováním se musí seznámit s informacemi o vakcíně- tzv. SPC- k nahlédnutí v čekárně ordinace či odkazy na těchto webových stránkách v rubrice novinky. Po aplikaci vakcíny je nutno 30 min počkat v čekárně.
K nepovinnému očkování již stačí souhlas jednoho zákonného zástupce a u starších dětí i dítěte, souhlas stačí ústní.

BEZBOLESTNÉ OČKOVÁNÍ

Můžete svým dětem koupit EMLA krém (lokální anestetikum) – bez receptu, stojí cca 700,–Kč. Vhodné kůži potřít cca 1 – 1,5 hodiny před očkováním, jen se sestřiček musíte předem zeptat, kde přesně. Emlu lze využít i před odběrem krve.

http://www.det­skylekar.cz/…va­cich-latek
http://www.vak­cinace.eu//

UPOZORNĚNÍ: dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle § 92k odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 tisíc korun.